eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Úradná tabuľa - Mesto Šaštín-Stráže 

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Mária Snopková,

že do 29.11.2019 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uložený poštový poukaz na výplatu.