eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Úradná tabuľa - Mesto Šaštín-Stráže 

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Mária Kisová,

Rastislav Lechner,

Oľga Smutná,

Filip Jakubec,

Pavol Daniel,

Rastislav Danihel 2x,

Pavol Baláž,

Marián Sušila 2x,

Soňa Danihelová,

Branislav Šmíkala,

Mária Snopková,

že do 15.11.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 9,

uloženú listovú zásielku.