Základná škola Telefón: 34/6592309
E-mail: zssastin@gmail.com
Riaditeľ: Ing. Ľubomír Galuš

Štúrova 1115
90841 Šaštín - Stráže

Mesto/obec
Šaštín-Stráže