Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 09.05.2017
Stav: Vyriešené

Líščie údolie 5

Mesto/obec
Šaštín-Stráže
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 17.04.2019
Stav: Vyriešené

Mesto/obec
Šaštín-Stráže
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 17.04.2019
Stav: Vyriešené

Šaštín-Stráže

Mesto/obec
Šaštín-Stráže
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 17.04.2019
Stav: Vyriešené

hollého

Mesto/obec
Šaštín-Stráže
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 17.04.2019
Stav: Vyriešené

Šaštín-Stráže

Mesto/obec
Šaštín-Stráže
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 17.04.2019
Stav: Vyriešené

Slnečná

Mesto/obec
Šaštín-Stráže
Porucha cestnej svetelnej signalizácie Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 17.04.2019
Stav: Vyriešené

sastin-straze

Mesto/obec
Šaštín-Stráže
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 17.04.2019
Stav: Vyriešené

Šaštín-Stráže

Mesto/obec
Šaštín-Stráže